WSKA¬NIK ZESPOLENIA co to jest
Jak się pisze Wska¬Nik Zespolenia. Czym jest wyrazów, które łączą wypowiedzenia składowe i wskazują.

Definicja Wska¬Nik Zespolenia

Co to znaczy WSKA¬NIK ZESPOLENIA: [´to, co wskazuje, pokazuje zespolenie´] - słowo albo ekipa wyrazów, które łączą wypowiedzenia składowe i wskazują na relację pomiędzy tymi wypowiedzeniami w zdaniu złożonym. Parametrami zespolenia są najczęściej spójniki, na przykład a, i, i, a więc, ponieważ, gdyż, gdyż, iż, por. na przykład Siedział i milczał; Nie chcę z tobą rozmawiać, ponieważ w ogóle mnie nie słuchasz. Taką samą funkcję pełnią także wybrane zaimki, nazywane zaimkami względnymi, na przykład który, co, jaki, czy, por. na przykład To była pierwsza osoba, z którą nawiązał jakiś kontakt. Regularnie w wypowiedzeniu nadrzędnym możemy odnaleźć zaimki, które tytułujemy zapowiednikami zespolenia, na przykład Zrobię to, co zechcesz (to - co). W języku mówionym parametrem zespolenia może być intonacja, pauza, które w piśmie zaznaczamy dzięki przecinka

Czym jest Wska¬Nik Zespolenia znaczenie w Słownik na W .