WYKRES ZDANIA co to jest
Jak się pisze Wykres Zdania. Czym jest zdaniu pojedynczym albo złożonym. W wykresie zdania.

Definicja Wykres Zdania

Co to znaczy WYKRES ZDANIA: graficzny sposób przedstawiania stosunków składniowych w zdaniu pojedynczym albo złożonym. W wykresie zdania pojedynczego tradycyjnie każdy składnik zaznaczamy poziomą kreską i sygnalizujemy niewspółrzędność relacji różnicą poziomów pomiędzy kreskami. Współrzędny relacja z kolei symbolizują kreski sąsiadujące ze sobą na jednym poziomie. Przykład zdania: Adam spokojnie przyglądał się przechodzącym ludziom:W zdaniu złożonym poziome kreski oznaczają zdania składowe. Dla odróżnienia oznajmienia od zdania zazwyczaj wprowadza się zamiast prostej kreski linię falistą. I w tym wypadku niewspółrzędny relacja pomiędzy zdaniami zaznaczamy różnicą poziomów. Przykład zdania: Chociaż wciąż padał deszcz (l), wyszedłem z domu (2), by spotkać się z tym człowiekiem (3), który zadzwonił do mnie wczoraj (4).Zdania współrzędne zaznaczamy kreskami na jednym poziomie. zazwyczaj także wprowadza się specjalne oznaczenia dla poszczególnych rodzajów zdań współrzędnych: Przykład: Właściwie chciałem tam pójść (l), lecz jeszcze się wciąż wahałem (2), więc zadzwoniłem do mojego przyjaciela (3) i poprosiłem go o radę (4). Warto zaznaczyć, iż przedstawiony sposób graficznego symbolizowania stosunków składniowych nie jest jedynym stosowanym w językoznawstwie. Istnieją także na przykład drzewka derywacyjne. W wykresach tego typu posługujemy się rysunkami, przypominającymi rozgałęziające się konary, które łączą poszczególne składniki zdań

Czym jest Wykres Zdania znaczenie w Słownik na W .