WYKRZYKNIENIE co to jest
Jak się pisze Wykrzyknienie. Czym jest zawiera formy osobowej czasownika, nie można jej także.

Definicja Wykrzyknienie

Co to znaczy WYKRZYKNIENIE: niezdaniowe wypowiedzenie, tzn. wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika, nie można jej także wprowadzić (tak jak przy równoważnikach zdania). To jest konstrukcja składniowa, dzięki której mówiący wyraża tylko własne uczucia, por. na przykład Ojej!; Psiakrew!; O ja nieszczęśliwa!

Czym jest Wykrzyknienie znaczenie w Słownik na W .