WYPOWIEDZENIE co to jest
Jak się pisze Wypowiedzenie. Czym jest zespół wyrazów (czasem jeden słowo) powiązanych ze sobą.

Definicja Wypowiedzenie

Co to znaczy WYPOWIEDZENIE: [od wypowiedzieć, a więc: ´to, co się wypowiedziałoś - zespół wyrazów (czasem jeden słowo) powiązanych ze sobą treściowo i gramatycznie, stanowiących składniową jednostkę porozumiewania się językiem. Wypowiedzenie tworzy zamkniętą całość. W języku mówionym ono jest wyodrębnione dzięki akcentu zdaniowego i intonacji, z kolei w piśmie wyróżnione znakami graficznymi, takimi jak: spora litera (start zdania), kropka, symbol zapytania, wykrzyknik (koniec zdania). Z racji na to, czy wypowiedzenie zawiera osobową formę czasownika, czy także jest jej pozbawione, rozróżniamy: zdania i równoważniki zdań (oznajmienia). W niektórych ujęciach do wypowiedzeń zalicza się także wykrzyknienia (typu: O rety) i zawiadomienia (napisy, tytuły w gazetach, na przykład Sklep obuwniczy; Pożary), które tym różnią się od równoważników zdań, że nie dopuszczają możliwości wprowadzenia orzeczenia czasownikowego. Wypowiedzenia możemy także dzielić z racji na cel wypowiedzi. Wówczas wyodrębnia się: a) wypowiedzenia oznajmujące (orzekające), których celem jest powiadomienie kogoś o czymś, na przykład Pada; Liczę na ciebie; Już późno; b) wypowiedzenia pytające: Kiedy pojedziesz z nami?; Pada?; c) wypowiedzenia rozkazujące, które wyrażają rozkaz, prośbę albo polecenie, na przykład Zatrzymajcie się!; Stać!; Niech kraj usiądą! W pracach językoznawczych mówi się także o wypowiedzeniach wykrzyknikowych, które charakteryzują się nacechowaniem emocjonalnym i specyficzną intonacją, na przykład O, jaki piękny widok! Inny podział wypowiedzeń - to podział z racji na krotność, a zatem mamy wypowiedzenia pojedyncze i złożone

Czym jest Wypowiedzenie znaczenie w Słownik na W .