WYRAZ NIEPODZIELNY co to jest
Jak się pisze Wyraz Niepodzielny Słowotwórczo. Czym jest podstawy słowotwórczej i formantu. Do.

Definicja Wyraz Niepodzielny Słowotwórczo

Co to znaczy WYRAZ NIEPODZIELNY SŁOWOTWÓRCZO: słowo, gdzie nie można wyodrębnić w analizie słowotwórczej -- podstawy słowotwórczej i formantu. Do wyrazów niepodzielnych słowotwórczo zaliczamy zarówno wyrazy takie, jak: dom, kot, biegać, szary, jak i jednostki leksykalne o bardziej złożonej budowie, na przykład uroczysty, dla których nie można znaleźć współcześnie wyrazu podstawowego, bo lub brak jest związku znaczeniowego z dawną fundamentem (w tym wypadku chodzi o rzeczownik urok), lub w ogóle takiej podstawy, nawet formalnej, we współczesnej polszczyźnie nie odnajdziemy ( na przykład malina). Por. badanie słowotwórcza. Słowo POCHODNY - słowo utworzony od innego wyrazu dzięki formantu. W każdym wyrazie pochodnym można wydzielić podstawę słowotwórczą i formant, ( na przykład wiatrak pochodzi od rzeczownika wiatr (podstawa słowotwórcza) i utworzony został dzięki przyrostka (formantu) -ak. słowo pochodny nazywany jest także regularnie derywatem (tac. derivatus ´pochodny´) albo formacją słowotwórczą

Czym jest Wyraz Niepodzielny Słowotwórczo znaczenie w Słownik na W .