WYRAZ PODZIELNY SŁOWOTWÓRCZO co to jest
Jak się pisze Wyraz Podzielny Słowotwórczo. Czym jest słowo, gdzie można wyodrębnić dwie cząstki.

Definicja Wyraz Podzielny Słowotwórczo

Co to znaczy WYRAZ PODZIELNY SŁOWOTWÓRCZO: odmiennie: słowo pochodny (derywat, formacja słowotwórcza). słowo, gdzie można wyodrębnić dwie cząstki: podstawę słowotwórczą i formant. Znaczenie wyrazu pochodnego wynika ze znaczenia wyrazu podstawowego i ze znaczenia formantu, na przykład jeździec ´człowiek, który jeździ na koniu´, płotek ´mały płot´. Por. słowo pochodny

Czym jest Wyraz Podzielny Słowotwórczo znaczenie w Słownik na W .