WYRAZ ZŁOŻONY co to jest
Jak się pisze Wyraz Złożony. Czym jest oparty na dwóch tematach słowotwórczych. Np. od przysłówka.

Definicja Wyraz Złożony

Co to znaczy WYRAZ ZŁOŻONY: słowo pochodzący (przynajmniej) od dwóch wyrazów, tzn. oparty na dwóch tematach słowotwórczych. Np. od przysłówka długo i czasownika pisać utworzony został rzeczownik złożony długopis. Wśród wyrazów złożonych wyróżniamy zrosty i złożenia (w węższym znaczeniu). Zrosty to wyrazy, gdzie brak formalnego wykładnika złożenia (na przykład afiksu), por. ((na przykład dobranoc, sześćdziesiąt, Wielkanoc, Białystok, Wniebowzięcie, lekceważyć. To jest jakby zrośnięta ekipa składniowa połączona wspólnym akcentem, por. (((na przykład Ogromna Noc, Wielkanoc. Pierwszy człon zrostu czasami jest nieodmienny, czasem jednak zachowuje odmianę, ((((na przykład Wielkanoc, Wielkiejnocy. Złożenia to wyrazy, gdzie występuje oficjalny wykładnik złożenia, (((((na przykład interfiks, sufiks, por. ((((((na przykład żywopłot, roślinopodobny, bawi-damek. Najczęściej dwa tematy słowotwórcze połączone są spójką (interfiksem) -o-, (((((((na przykład język-o-znawca i -i(y)-, ((((((((na przykład woz-i-woda albo -u-, (((((((((na przykład dw-u-szereg. Spotykamy się także z wyrazami złożonymi, gdzie występuje interfiks 0, ((((((((((na przykład pół- 0 -golf. Czasami do wyrazów złożonych zalicza się także zestawienia, a więc dwu- albo więcej wyrazowe nazwy jednego desygnatu (przedmiotu, definicje, nazwy instytucji, nazwy geograficznej i tym podobne), (((((((((((na przykład czarna jagoda, wieczne pióro, ziele angielskie. W zestawieniu nie jest możliwe, tak jak w zwyczajnych luźnych połączeniach wyrazów, przestawienie członów albo ich rozdzielenie innym określeniem, ((((((((((((na przykład nie możemy powiedzieć * wieczne czarne pióro. Zestawienia to pogranicze słowotwórstwa, składni, frazeologii

Czym jest Wyraz Złożony znaczenie w Słownik na W .