ZDANIE BEZPODMIOTOWE co to jest
Jak się pisze Zdanie Bezpodmiotowe. Czym jest nie ożemy wskazać na osobę, rzecz, zdarzenie jako.

Definicja Zdanie Bezpodmiotowe

Co to znaczy ZDANIE BEZPODMIOTOWE: zdanie, gdzie podmiot w ogóle jest nieobecny. W zdaniu tym nie ożemy wskazać na osobę, rzecz, zdarzenie jako określony podmiot. Orzeczenie w takim zdaniu informuje o: a) czynnościach, których sprawców nie znamy albo którzy są dla nas nieistotni, na przykład Złapano złodzieja na gorącym uczynku (bezosobowe formy czasownika na -no, -to); Sporo mówiło się o podwyżkach (formy fleksyjne czasowników utworzone dzięki morfemu się i 3. os. l. pój. r. n.); Trzeba będzie wrócić do domu (czasowniki niefleksyjne takie, jak: trzeba, można, wolno, warto, należy, widać, słychać i tak dalej); b) zjawiskach przyrody, na przykład Nazajutrz nie padało; Już dnieje; c) doznaniach psychicznych i fizycznych ludzi: Dlaczego jest ci tak wesoło?; Kłuje mnie w boku

Czym jest Zdanie Bezpodmiotowe znaczenie w Słownik na Z .