SKŁADNIOWY ZESPÓŁ co to jest
Jak się pisze Zespół Składniowy. Czym jest zdania) pod względem znaczenia i formy gramatycznej.

Definicja Zespół Składniowy

Co to znaczy ZESPÓŁ SKŁADNIOWY: połączenie przynajmniej dwóch składników (a więc części zdania) pod względem znaczenia i formy gramatycznej. Połączenie to może mieć charakter: a) współrzędny, na przykład pies i kot; w niedzielę lub w poniedziałek. Takie połączenie nazywa się szeregiem; b) niewspółrzędny (nadrzędno-podrzędny), na przykład czytał gazetę; obraz Matejki. Tę ostatnią relację pomiędzy wyrazami tytułujemy związkiem składniowym

Czym jest Składniowy Zespół znaczenie w Słownik na Z .