STRUKTURALNE co to jest
Jak się pisze Znaczenie Strukturalne. Czym jest podzielnego słowotwórczo, które wynika z jego.

Definicja Znaczenie Strukturalne

Co to znaczy ZNACZENIE STRUKTURALNE: odmiennie: znaczenie słowotwórcze. Znaczenie wyrazu podzielnego słowotwórczo, które wynika z jego budowy słowotwórczej. Np. znaczenie rzeczownika malarz to ´człowiek, który maluje´. Znaczenie tj. sumą wartości semantycznych wnoszonych dzięki tematu słowotwórczego mai-, oznaczającego rodzaj czynności i sufiksu -arz, wskazującego na wykonawcę tej czynności. Należy odróżnić znaczenie strukturalne od realnego ( znaczenie), a więc takiego, gdzie słowo jest służący poprzez użytkowników j. polskiego. Za przykład może posłużyć rzeczownik pijak. Znaczenie strukturalne to ´człowiek, który pije´, z kolei znaczenie realne jest węższe i ogranicza się do osób, które nadużywają alkoholu, a więc pijak to ´człowiek, który pije za wiele alkoholu´

Czym jest Strukturalne Znaczenie znaczenie w Słownik na Z .