POSIĄŚĆ co to jest
Definicja posiąść. Czym jest tenisa, (oni) posiądą znajomość języka angielskiego; posiądź.

Definicja Posiąść

Co oznacza POSIĄŚĆ: (ja) posiądę rozległą wiedzę, posiądziesz tajniki gry w tenisa, (oni) posiądą znajomość języka angielskiego; posiądź, posiądźcie; (on) posiadł wszystkie rozumy, posiedli znaczące bogactwa; posiadłszy

Czym jest posiąść znaczenie w Słownik polskiego na P