POWRÓSŁO co to jest
Definicja powrósło. Czym jest powróśle; korzystać powróseł do wiązania snopków, snopki związane.

Definicja Powrósło

Co oznacza POWRÓSŁO: kawał powrósła, związać coś powrósłem, powiesić coś na powróśle; korzystać powróseł do wiązania snopków, snopki związane powrósłami

Czym jest powrósło znaczenie w Słownik polskiego na P