POZOSTAĆ co to jest
Definicja pozostać. Czym jest kilka dni u krewnych, (oni) pozostaną w klasie na drugi rok; pozostań.

Definicja Pozostać

Co oznacza POZOSTAĆ: (ja) pozostanę na zabawie do późna w nocy, pozostaniesz na kilka dni u krewnych, (oni) pozostaną w klasie na drugi rok; pozostań, pozostańcie

Czym jest pozostać znaczenie w Słownik polskiego na P