ROZPLEŚĆ co to jest
Definicja rozpleść. Czym jest rozplećcie; (on) rozplótł, rozplotła, rozpletli; rozplótłszy.

Definicja Rozpleść

Co oznacza ROZPLEŚĆ: (ja) rozplotę, rozpleciesz, (oni) rozplotą; rozpleć, rozplećcie; (on) rozplótł, rozplotła, rozpletli; rozplótłszy; rozpleciony

Czym jest Rozpleść znaczenie w Słownik polskiego na R