ROZPOCZĄĆ co to jest
Definicja rozpocząć. Czym jest podróż, (oni) zaczną występ; rozpocznijcie; (on) zaczął obrady.

Definicja Rozpocząć

Co oznacza ROZPOCZĄĆ: (ja) wkrótce rozpocznę pisanie referatu, rozpoczniesz podróż, (oni) zaczną występ; rozpocznijcie; (on) zaczął obrady, rozpoczęła przedstawienie, rozpoczęli dzień od spaceru; rozpocząwszy; rozpoczęty

Czym jest Rozpocząć znaczenie w Słownik polskiego na R