ROZPRZĘGNĄĆ co to jest
Definicja rozprzęgnąć. Czym jest rozprzęgną; rozprzęgnijcie; (on) rozprzęgnął ((lub: rozprzągł.

Definicja Rozprzęgnąć

Co oznacza ROZPRZĘGNĄĆ: (lub: rozprząc), (ja) rozprzęgnę, rozprzęgniesz, (oni) rozprzęgną; rozprzęgnijcie; (on) rozprzęgnął ((lub: rozprzągł, ((lub: rozprzęgł), rozprzęgła, rozprzęgli; rozprzęgnąwszy ( ((lub: rozprzągłszy, ( ((lub: rozprzęgłszy); rozprzęgnięty

Czym jest Rozprzęgnąć znaczenie w Słownik polskiego na R