ROZWIEŹĆ co to jest
Definicja rozwieźć. Czym jest rozwieźcie; (on) rozwiózł, rozwiozła, rozwieźli; rozwiózłszy.

Definicja Rozwieźć

Co oznacza ROZWIEŹĆ: (= porozwozić), (ja) rozwiozę, rozwieziesz, (oni) rozwiozą; rozwieźcie; (on) rozwiózł, rozwiozła, rozwieźli; rozwiózłszy; rozwieziony

Czym jest Rozwieźć znaczenie w Słownik polskiego na R