WYWAŻYĆ co to jest
Definicja wyważyć. Czym jest wyłamać; określić ciężar), (ja) wyważę drzwi, (oni) wyważą futrynę.

Definicja Wyważyć

Co oznacza WYWAŻYĆ: (= wyłamać; określić ciężar), (ja) wyważę drzwi, (oni) wyważą futrynę; wyważ, wyważcie

Czym jest wyważyć znaczenie w Słownik polskiego na W