FRONT METEOROLOGICZNY co to jest
Definicja front meteorologiczny co to jest. Czym jest troposferycznego rozdzielająca dwie masy.

Co to jest Front Meteorologiczny

DefinicjaFRONT METEOROLOGICZNY: cienka (kilkaset metrów) warstwa przejściowa powietrza troposferycznego rozdzielająca dwie masy powietrza różniące się wyznacznikami fizycznymi, raczej temperaturą. Front atmosferyczny jest nachylony do poziomu pod małym (kilkustopniowym) kątem. Wzdłuż front atmosferycznego w konsekwencji istnienia mocnych gradientów temperatury wieją mocne wiatry termiczne. Rozróżnia się fronty ciepłe i zimne, w zależności od względnych temperatur nadciągającego i zalegającego powietrza. Front ciepły charakteryzuje się opadem deszczu z chmur typu Nimbostratus (najczęściej). Front chłodny nie jest stowarzyszony z opadem atmosferycznym. Obserwuje się niekiedy front zokludowany. Układ trzech mas powietrza rozdzielonych podwójną linią frontu. Front atmosferyczny nie występuje wyłącznie w warstwach przyziemnych troposfery, czasem linia frontu nie dociera do powierzchni gruntu. Ważne znaczenie dla obserwowanego klimatu Ziemi mają planetarne, stacjonarne fronty atmosferyczne: atlantycki front polarny, atlantycki front arktyczny, front śródziemnomorski, pacyficzny, front arktyczny, pacyficzny front polarny. To są fronty atmosferyczne o długościach rzędu tys. kilometrów, rozdzielające masy powietrza zalegające na obszarach o skali kontynentów. Fronty takie są niestabilne, podlegają mocnym zaburzeniom o charakterze falowym, prowadzi to między innymi do powstawania cyklonów

Czym jest front meteorologiczny znaczenie w Słownik geografia F .