SŁONE GLEBY co to jest
Definicja gleby słone co to jest. Czym jest występuje poziom słony o miąższości powyżej 15 cm.

Co to jest Gleby Słone

DefinicjaGLEBY SŁONE: kolokwialna nazwa służąca do ustalenia gleb, gdzie profilu występuje poziom słony o miąższości powyżej 15 cm, zawierający powyżej 2% łatwo rozpuszczalnych soli. Powstają w warunkach klimatu kontynentalnego suchego, tworząc zwarte kompleksy albo pojedyncze plamy wśród typowych dla tego klimatu gleb kasztanowych, buroziemów i szaroziemów. Występują także w obszarach nadmorskich, wokół słonych jezior i solanek. Niewiele urodzajne. W celu podniesienia ich żyzności stosuje się skomplikowane zabiegi agrotechniczne. Do słonych gleb zalicza się: sołodie, sołońce i sołończaki

Czym jest Słone Gleby znaczenie w Słownik geografia G .