Co to znaczy GLINA

Co to jest Glina

Definicja: mieszanina minerałów ilastych: kaolinitu, haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera regularnie domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki, substancji organicznych. Plastyczna po zarobieniu wodą. Glina ma szerokie wykorzystanie w ceramice (do produkcji cegieł, dachówek i tym podobne), w budownictwie (na przykład do zapraw budowlanych), w garncarstwie. Wybrane gliny, bogate w wodorotlenki glinu, są surowcami do otrzymywania glinu

Czym jest Glina znaczenie w Słownik geograficzny na G .