Co znaczy Glina

Co to jest glina

Definicja: mieszanina minerałów ilastych: kaolinitu, haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera często domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki, substancji organicznych. Plastyczna po zarobieniu wodą. Glina ma szerokie zastosowanie w ceramice (do produkcji cegieł, dachówek itp.), w budownictwie (np. do zapraw budowlanych), w garncarstwie. Niektóre gliny, bogate w wodorotlenki glinu, są surowcami do otrzymywania glinu.

Podobne definicje geograficzne do Glina na literę G