MARSZE co to jest
Definicja marsze co to jest. Czym jest powstających z osadów morskich, w obrębie okresowo.

Co to jest Marsze

DefinicjaMARSZE: mady morskie, typ gleb napływowych (aluwialnych) powstających z osadów morskich, w obrębie okresowo zalewanych terenów na wybrzeżach. W profilu zaznacza się warstwowanie z charakterystyczną obecnością muszelek i innych resztek morskich zwierząt. W utworach przeważa frakcja ilasta, z sporą zawartością próchnicy - są glebami żyznymi. Występują na obszarach o wysokich dobowych wahaniach poziomu morza, raczej na wybrzeżach Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego (Holandia, zachodnia Dania), gdzie zabezpieczone od zalewania są użytkowane rolniczo. W Polsce zajmują niewielkie powierzchnie na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej

Czym jest marsze znaczenie w Słownik geografia M .