PADÓŁ co to jest
Definicja padół co to jest. Czym jest zagłębienia o wydłużonym kształcie. Padół, w odróżnieniu do.

Co to jest Padół

DefinicjaPADÓŁ: rodzaj wklęsłej formy powierzchni Ziemi, w formie płytkiego zagłębienia o wydłużonym kształcie. Padół, w odróżnieniu do doliny, nie posiada jednolitego spadku w jednym kierunku, stąd bywa używany na różnych swoich odcinkach poprzez różne cieki, na przykład Padół Słomnicki, położony na północ od Krakowa, jest odwadniany zarówno do Dłubni (na zachodzie), jak i do Szreniawy (na wschodzie)

Czym jest padół znaczenie w Słownik geografia P .