KRAJOBRAZOWY PARK co to jest
Definicja park krajobrazowy co to jest. Czym jest jego środowiska przyrodniczego albo wysokie.

Co to jest Park Krajobrazowy

DefinicjaPARK KRAJOBRAZOWY: region objęty ochroną prawną z racji na wyjątkowe wartości jego środowiska przyrodniczego albo wysokie walory estetyczno-widokowe, kulturowe, historyczne albo turystyczne. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i udostępnienie tych wartości, w warunkach racjonalnej gospodarki człowieka. W granicach parku krajobrazowego dozwolona jest gospodarcza eksploatacja gruntów rolnych, lasów albo innych nieruchomości, a również zastosowanie turystyczne - z wyłączeniem turystyki motorowej - na planie wyznaczonej sieci szlaków. Wokół każdego parku może być także utworzona otulina. Park krajobrazowy tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody. W Polsce istnieje aktualnie 96 parków krajobrazowych (wg stanu na 31 XII 1994), o łącznej powierzchni 1860,5 tys. ha. Do największych należą parki krajobrazowe: Puszczy Knyszyńskiej, Pogórza Przemyskiego, Popradzki i Mazurski

Czym jest Krajobrazowy Park znaczenie w Słownik geografia P .