PARK NARODOWY co to jest
Definicja park narodowy co to jest. Czym jest albo mało zmieniony poprzez działalność gospodarczą.

Co to jest Park Narodowy

DefinicjaPARK NARODOWY: region objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym albo mało zmieniony poprzez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi i wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, na którym ochronie podlegają wszystkie przedmioty przyrody. Park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody. Powierzchnia parku nie może być mniejsza niż 1000 ha, z wyjątkiem pojedynczych wysp. W jego obrębie wydziela się obszary objęte ochroną ścisłą, które są wyłączone kompletnie spod ingerencji człowieka, i obszary objęte ochroną częściową, gdzie świadomie prowadzi się gospodarkę zmierzającą do przywrócenia stanu naturalnego, stosując zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane. Wokół parku narodowego wyznaczona zostaje otulina.Celem utworzenia parku narodowego jest:1) poznanie i zachowanie całości mechanizmów przyrodniczych danego obszaru, wraz z warunkami jego funkcjonowania,2) odtworzenie zdegradowanych albo zupełnie zanikłych ogniw rodzimej przyrody,3) służenie badaniom naukowym,4) udostępnienie dla turystyki poznawczej i nauki.Najstarszym na świecie parkiem narodowym jest Yellowstone (USA) założony w 1872, z kolei do największych aktualnie parków należą między innymi: Północno-Wschodniej Grenlandii (Dania - 972 000 km2), Namib/Naukluft (Namibia - 49 768 km2), Bizona Leśnego (Kanada - 44 807 km2), Salonga (Zair - 36 560 km2), Parima-Tapirapecó (Wenezuela - 34 200 km2), Wrangell-Saint Elias (USA - 33 820 km2), Canaima (Wenezuela 30 000 km2)

Czym jest park narodowy znaczenie w Słownik geografia P .