PAROWANIE co to jest
Definicja parowanie co to jest. Czym jest się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład.

Co to jest Parowanie

DefinicjaPAROWANIE: przejście cieczy w parę. Mechanizm opierający na odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej, w trakcie którego pobierana jest energia z otoczenia (do wyparowania 1 g wody o temperaturze 0°C potrzeba 597 cal). Rozmiar parowania wyrażona w mm grubości wody, która wyparowuje w jednostce czasu, zależy od: temperatury otoczenia i ciała parującego, wilgotności powietrza, prędkości jego ruchu i ciśnienia atmosferycznego. Prędkość parowania osiąga wartość max. w próżni. Parowanie w całej objętości cieczy określane jest jako wrzenie. Do pomiaru parowania wykorzystuje się ewaporometry. Procesem przeciwnym do parowania jest kondensacja. Parowanie jest jednym z przedmiotów cyklu hydrologicznego

Czym jest parowanie znaczenie w Słownik geografia P .