Oceń przydatność:

     

Co to jest Pielgrzymka?

Znaczenie pojęcia: indywidualna lub zbiorowa wędrówka do miejsc świętych. Popularna w wielu religiach. Przykład pielgrzymowania dali m.in. Paweł i Mani, podejmując wyprawy celem głoszenia wiary. Dla mnichów wczesnego buddyzmu i chrześcijaństwa pielgrzymki stanowiły element ascetycznego życia. Od czasu pontyfikatu Pawła VI pielgrzymkami nazywane są wizyty papieskie w różnych krajach poza Watykanem. Szczególnie wiele pielgrzymek odbył Jan Paweł II. W chrześcijaństwie za pielgrzymki uważane są podróże do miejsc świętych, ośrodków kultu, np. katolików do Lourdes, Fatimy, Częstochowy. W islamie każdy muzułmanin przynajmniej raz w życiu jest zobowiązany odbyć pielgrzymkę (hadżdż) do Mekki.

Podobne definicje geograficzne na literę P

Inne definicje geograficzne:

  • Definicja mady to mady rzeczne, typ gleb aluwialnych powstających w obrębie
  • Definicja rumosz to 1. geol. materiały wchodzące w skład rumowiska rzecznego w
  • Definicja ocean to ogół mórz na kuli ziemskiej. Główna część hydrosfery poza
  • Definicja limonit to żelaziak brunatny, mieszanina mineralna o zmiennym składzie
  • Definicja cumulus to chmury kłębiasta, powstająca w dolnym i środkowym piętrze

Co oznacza pielgrzymka? wytłumaczenie