WIEKU PIRAMIDA co to jest
Definicja piramida wieku co to jest. Czym jest udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej.

Co to jest Piramida Wieku

DefinicjaPIRAMIDA WIEKU: rodzaj poziomego wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym wieku wyrażoną w procentach. Dane te zazwyczaj przedstawia się osobno dla obu płci, stąd oś rzędnych znajduje się w środku wykresu. Piramida wieku dobrze ilustruje demograficzną strukturę ludności i może być używana w celach prognostycznych

Czym jest Wieku Piramida znaczenie w Słownik geografia P .