PLANOWANIE PRZESTRZENNE co to jest
Definicja planowanie przestrzenne co to jest. Czym jest prawidłowego rozwoju poszczególnych.

Co to jest Planowanie Przestrzenne

DefinicjaPLANOWANIE PRZESTRZENNE: całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów państwie. Planowanie przestrzenne to sztuka organizowania przestrzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym uwzględnieniu wzajemnych powiązań poszczególnych regionów, a nawet nadrzędnych interesów ogólnokrajowych. Planowanie przestrzenne w skali państwie to na przykład lokalizacja nowych ośrodków przemysłowych bądź od podstaw ( na przykład Centralny Okręg Przemysłowy przed II wojną światową), bądź na bazie istniejących poprzednio (Górnośląski Okręg Przemysłowy po II wojnie światowej), w skali regionu - ( na przykład lokalizacja terenów rolniczych, turystycznych i tym podobne, w skali miasta - ( na przykład wkomponowanie nowej zabudowy w już istniejącą, żeby nie szpeciła krajobrazu i jak najlepiej służyła mieszkańcom. Planowaniem przestrzennym najczęściej zajmują się zespoły ekspertów różnych dziedzin (urbaniści, architekci, geografowie, ekonomiści, ekolodzy i in.), a pierwszym etapem jest zawsze rozpoznanie warunków środowiska geograficznego

Czym jest planowanie przestrzenne znaczenie w Słownik geografia P .