PLASZCZOWINA co to jest
Definicja plaszczowina co to jest. Czym jest powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego.

Co to jest Plaszczowina

DefinicjaPLASZCZOWINA: wielkoskalowe nasunięcie silnie sfałdowanych mas skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do kilkuset km), a równocześnie niewielką miąższością (do kilkuset m).Z racji na genezę odznacza się:1) Płaszczowinę z przefałdowania - utworzoną z fałdu leżącego, obalonego albo przewalonego, którego skrzydło grzbietowe (górne) w relacji do brzusznego (dolnego) uległo znacznemu przemieszczeniu,2) Płaszczowinę z odkłucia - utworzoną poprzez nasunięcie na utwory młodsze oderwanych (odkłutych) od podłoża mas skalnych, nie mniej jednak powierzchnia odkłucia stanowi zazwyczaj płaszczyzna kontaktu pomiędzy dwoma kompleksami skalnymi o różnych własnościach mechanicznych,3) Płaszczowinę ze ścinania - utworzoną poprzez nasunięcie się mas skalnych wzdłuż rozległego pęknięcia, skośnie przecinającego warstwy skalne.Występują we wszystkich górach fałdowych, między innymi w Alpach, Karpatach i Himalajach

Czym jest Plaszczowina znaczenie w Słownik geografia P .