PLATFORMA ABRAZYJNA co to jest
Definicja platforma abrazyjna co to jest. Czym jest pod wodą, powstałej w konsekwencji niszczenia.

Co to jest Platforma Abrazyjna

DefinicjaPLATFORMA ABRAZYJNA: rodzaj powierzchni zrównania, znajdującej się w większości pod wodą, powstałej w konsekwencji niszczenia klifowego brzegu morza (i dużego jeziora) poprzez uderzające o brzeg fale (przybój) i unoszony poprzez nie piasek albo grubszy materiał skalny - mechanizm taki nosi nazwę abrazji. Platforma abrazyjna tworzy płaską powierzchnię, lekko nachyloną od lądu w kierunku morza. Część platformy abrazyjnej, znajdująca się bezpośrednio przy niszczonym klifie, nosi nazwę plaży. Jest ona zazwyczaj pokryta materiałem piaszczystym albo żwirowym, pochodzącym z degradacji klifu. Część tego materiału lub przemieszcza się wzdłuż brzegu w określonym kierunku (pod wpływem prądu morskiego albo panującego kierunku wiatrów), tworząc na innych odcinkach wybrzeża mierzeje, lub także osadza się przy końcu platformy abrazyjnej, tworząc w jej przedłużeniu platformę akumulacyjną

Czym jest platforma abrazyjna znaczenie w Słownik geografia P .