POMNIK PRZYRODY co to jest
Definicja pomnik przyrody co to jest. Czym jest ożywionej) albo nieożywionej (pomnik przyrody.

Co to jest Pomnik Przyrody

DefinicjaPOMNIK PRZYRODY: objęty ochroną prawną twór przyrody żywej (pomnik przyrody ożywionej) albo nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej) bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno-pamiątkowymi, kulturowymi albo estetycznymi. Do pomników przyrody zalicza się między innymi: okazałe, zabytkowe drzewa i ich skupiska, parki, aleje, głazy narzutowe, ciekawe formy skalne, jaskinie, źródła, wywierzyska, wodospady. W Polsce istnieje aktualnie 23 529 pomników przyrody (wg stanu na 31 XII 1994)

Czym jest pomnik przyrody znaczenie w Słownik geografia P .