POWIERZCHNIA ZRÓWNANIA co to jest
Definicja powierzchnia zrównania co to jest. Czym jest niewielkimi wysokościami względnymi.

Co to jest Powierzchnia Zrównania

DefinicjaPOWIERZCHNIA ZRÓWNANIA: równinna albo lekko falista powierzchnia, cechująca się niewielkimi wysokościami względnymi, powstała w konsekwencji długookresowych mechanizmów degradacji wyniosłości powierzchni Ziemi, a również niekiedy akumulacji materiału w obniżeniach. Powierzchnia zrównania stanowi końcowe stadium rozwoju geomorfologicznego obszaru. Osiągnięcie tego stadium (pełne przekształcenie gór w równinę) wymaga odpowiednio długiego czasu (rzędu dziesiątków mln lat) i niezakłócania przebiegu procesu (na przykład przez wypiętrzenie gór, nagłą zmianę klimatu czy zmianę wysokości podstawy denudacyjnej).W zależności od głównych czynników powodujących degradację i od jej przebiegu wyróżniamy różne rodzaje powierzchni zrównania, do głownych należą:1) peneplena lub prawierównia, powstająca w konsekwencji niszczenia obszaru poprzez mechanizmy erozyjne i denudacyjne, a również akumulację rzeczną w dnach dolin,2) pedyplena, powstająca w klimacie suchym i półsuchym w konsekwencji łączenia się ze sobą pedymentów,3) panplena, powstająca raczej w konsekwencji działalności rzecznej, zarówno erozyjnej, jak i akumulacyjnej,4) powierzchnia abrazyjna, powstająca w konsekwencji niszczenia brzegów poprzez fale morskie.Powierzchnie zrównania zajmują współcześnie spore części niektórych kontynentów, ((na przykład : północno-wschodnią Kanadę, Europę Wschodnią, Australię Zachodnią

Czym jest powierzchnia zrównania znaczenie w Słownik geografia P .