PRĄDY MORSKIE co to jest
Definicja prądy morskie co to jest. Czym jest co pół roku) postępowe ruchy wody w morzach i.

Co to jest Prądy Morskie

DefinicjaPRĄDY MORSKIE: trwałe albo okresowe (zmieniające swój kierunek na przykład co pół roku) postępowe ruchy wody w morzach i oceanach, wchodzące w skład ogólnej cyrkulacji wód oceanu światowego. Obejmują warstwę wody o w miarę niewielkiej szerokości i miąższości, lecz o znacznej długości. Średnia szybkość przemieszczania się wód wynosi 1-4 km/godzinę, wyjątkowo 5 i więcej, na przykład Prąd Zatokowy koło Florydy ma szybkość około 9 km/godzinę. Prądy rzadko spowodowane są jedną powodem, regularnie to jest cały ich zespół. Prądy morskie oddziałują między innymi: na zasolenie, zasobność w tlen i na warunki klimatyczne mórz, oceanów i wybrzeży kontynentów, wzdłuż których płyną powodując na przykład obniżenie (prądy zimne) albo podwyższenie (prądy ciepłe) średniej rocznej temperatury powietrza i powierzchni wody, powiększenie albo pomniejszenie sumy opadów atmosferycznych

Czym jest prądy morskie znaczenie w Słownik geografia P .