PRĄDY RZECZNE co to jest
Definicja prądy rzeczne co to jest. Czym jest wieloma prędkościami płynięcia, wynikającymi z cech.

Co to jest Prądy Rzeczne

DefinicjaPRĄDY RZECZNE: strumienie wody w obrębie rzeki, charakteryzujące się wieloma prędkościami płynięcia, wynikającymi z cech koryta rzecznego na poszczególnych odcinkach: spadku, przepływu i szorstkości dna. Na przykład w rzekach górskich prądy rzeczne mają postać spienionych strug płynących burzliwie, w rzekach zaś dolinnych płyną warstwowo, jedynie przy brzegach powstają zawirowania

Czym jest prądy rzeczne znaczenie w Słownik geografia P .