PRERIA co to jest
Definicja preria co to jest. Czym jest kontynentu od około 90° długości geograficznej wschodniej do.

Co to jest Preria

DefinicjaPRERIA: nazwa stepu północnoamerykańskiego, zajmującego wnętrze kontynentu od około 90° długości geograficznej wschodniej do Gór Skalistych i od Kanady do Teksasu.Rozróżnia się trzy zasadnicze typy prerii:1) Prerię typową, występującą przy opadach około 750 mm rocznie, na glebach typu czarnoziemów. Tworzą ją trawy kępkowe do 120 cm wysokości.2) Prerię łąkową, pojawiającą się wtedy, gdy opady sięgają 1000 mm rocznie, złożoną z traw wysokich. Miejscami pojawiają się drzewa (lasostep), gleby także czarnoziemne.3) Prerię niską, na terenach o opadach 400 mm rocznie, na glebach nieprzepuszczalnych, zwięzłych, tworzoną poprzez trawy niskie, o wysokości 10-20 cm, kępkowe, z lukami między kępkami.Najzasobniejsze typy prerii na czarnoziemach zostały przekształcone na pola uprawne (pszenica, kukurydza), na uboższych zaś hoduje się ogromne stada bydła, które zajęły miejsce uprzednio występujących tam bizonów

Czym jest preria znaczenie w Słownik geografia P .