PRZYROST NATURALNY co to jest
Definicja przyrost naturalny co to jest. Czym jest populacji danego obszaru. Oblicza się go.

Co to jest Przyrost Naturalny

DefinicjaPRZYROST NATURALNY: parametr statystyczny określający tendencję rozwoju populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od liczby urodzeń. Jeżeli rezultat jest nieujemny, znaczy wzrost liczby ludności, jeżeli niekorzystny - spadek. Wyraża się go najczęściej w promilach w relacji do ogólnej liczby ludności. Wysoki wzrost naturalny jest charakterystyczny dla państw ubogich i zacofanych gospodarczo. Państwa wysoko rozwinięte mają wzrost naturalny zerowy albo niekorzystny, co stanowi poważny problem - społeczeństwa te błyskawicznie się starzeją i coraz bardziej zagraża im ekspansja demograficzna emigrantów. Oprócz rozwoju gospodarczego na wzrost naturalny wpływ mają również wydarzenia ekstremalne, jak wojny czy epidemie groźnych chorób zakaźnych, co skutkuje, iż kształtuje się on nierównomiernie w poszczególnych okresach, a rezultatem tego są tak zwany wyże i niże demograficzne. W Polsce od kilku lat obserwuje się spadek przyrostu naturalnego

Czym jest przyrost naturalny znaczenie w Słownik geografia P .