Co znaczy Regionalizacja

Co to jest regionalizacja

Znaczenie pojęcia: procedura wyróżniania regionów. Dokonuje się jej za pomocą różnych metod, na dwa zasadnicze sposoby: 1) poprzez dzielenie obszaru na jednostki regionalne na podstawie przyjętych kryteriów, 2) poprzez łączenie ze sobą przylegających do siebie małych jednostek o podobnych cechach środowiska. Ważną cechą regionalizacji jest to, że pokrywa ona cały obszar (nie pozostawia się "pustych miejsc", które nie należą do żadnego regionu).

Podobne definicje geograficzne na literę R