REGOSOLE co to jest
Definicja regosole co to jest. Czym jest mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych.

Co to jest Regosole

DefinicjaREGOSOLE: gleby wczesne luźne, typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W profilu widoczny jest słabo wykształcony, płytki (rzadko przekraczający 10 cm grubości) poziom próchniczny o niewielkiej zawartości próchnicy, leżący bezpośrednio na skale macierzystej. Odznacza się regosole: erozyjne, deluwialne, eoliczne i aluwialne

Czym jest Regosole znaczenie w Słownik geografia R .