RETENCJA WODNA co to jest
Definicja retencja wodna co to jest. Czym jest opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia.

Co to jest Retencja Wodna

DefinicjaRETENCJA WODNA: naturalne zdarzenie okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych, bagnach, a również w formie lodu i śniegu, i retencję wodną podziemną, a więc występującą w skałach podłoża, gdzie tworzą się zbiorniki wody podziemnej, które sprzyjają powstawaniu wód mineralnych, bo woda uwięziona w podłożu, regularnie poprzez sporo lat, podlega mineralizacji, rozpuszczając skały, gdzie krąży. Retencja wodna jest istotnym elementem w gospodarce wodnej. Współczesne działania człowieka, na przykład nadmierne wycinanie lasów wywołują pomniejszenie retencji wodnej, co wywołuje negatywne konsekwencje, jak przyrost zagrożenia powodziowego

Czym jest retencja wodna znaczenie w Słownik geografia R .