PRZYRODY REZERWAT co to jest
Definicja rezerwat przyrody co to jest. Czym jest naturalnych albo półnaturalnych mających ważną.

Co to jest Rezerwat Przyrody

DefinicjaREZERWAT PRZYRODY: region objęty prawną ochroną dla zachowania ekosystemów naturalnych albo półnaturalnych mających ważną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych albo krajobrazowych. Odznacza się rezerwaty: ścisłe (wykluczenie jakiejkolwiek ingerencji człowieka) i częściowe (dopuszczone pewne zabiegi gospodarcze). Dla zachowania półnaturalnej roślinności rezerwatu przyrody wprowadza się zasady czynnej ochrony przyrody. Z racji na element ochrony odznacza się rezerwaty: faunistyczne, florystyczne, leśne, krajobrazowe, torfowiskowe, wodne, przyrody nieożywionej, stepowe i słonoroślowe. Wokół rezerwatu przyrody może być utworzona strefa ochronna (otulina). Pierwszym leśnym rezerwatem przyrody na świecie jest założony w 1826 rezerwat cisowy w Wierzchlesie w Borach Tucholskich

Czym jest Przyrody Rezerwat znaczenie w Słownik geografia R .