RUDA co to jest
Definicja ruda co to jest. Czym jest najczęściej spore nagromadzenie związków jednego metalu albo.

Co to jest Ruda

DefinicjaRUDA: kopalina, z której otrzymuje się metale. Stanowi najczęściej spore nagromadzenie związków jednego metalu albo może zawierać kilka metali (ruda polimetaliczna).Z racji na użyteczność i wykorzystanie przemysłowe wydzielane są następujące ekipy rud metali:1) żelaznych (żelazo, mangan, chrom),2) staliwnych, a więc uszlachetniających stal (molibden, nikiel, kobalt, wolfram, wanad, tytan),3) nieżelaznych (miedź, ołów, cyna, cynk),4) lekkich (glin, magnez),5) szczególnych i rzadkich (antymon, arsen, bizmut, rtęć, kadm, gal, ind, german, rubid, cez, cyrkon, niob, tantal, beryl i in.),6) szlachetnych (złoto, srebro, platyna),7) promieniotwórczych (uran, rad, tor).W praktyce rudami regularnie nazywa się także kopaliny będące źródłem związków niemetalicznych (na przykład siarki)

Czym jest Ruda znaczenie w Słownik geografia R .