SEDYMENTACJA co to jest
Definicja sedymentacja co to jest. Czym jest skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości.

Co to jest Sedymentacja

DefinicjaSEDYMENTACJA: osadzanie, w geologii gromadzenie się na powierzchni skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości, materiałów niesionych poprzez wody płynące, lodowce, wiatr, rozpuszczonych albo zawieszonych w wodzie. Sedymentacja poprzedzana jest poprzez mechanizmy wietrzenia i erozji obszarów (tak zwany obszarów alimentacyjnych) dostarczających materiał do miejsc osadzania (((tak zwany basenów sedymentacyjnych). Odznacza się:1) sedymentację mechaniczną - gromadzenie się okruchów skalnych i ziaren mineralnych,2) sedymentację organogeniczną - gromadzenie się szczątków organizmów (roślinnych albo zwierzęcych) albo powstawanie osadu w wyniku ich działalności fizjologicznej,3) sedymentację chemiczną - osadzanie się związków chemicznych wytrąconych z roztworów wodnych.Sedymentacja prowadzi do powstawania skał osadowych

Czym jest sedymentacja znaczenie w Słownik geografia S .