SIEĆ RZECZNA co to jest
Definicja sieć rzeczna co to jest. Czym jest terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na.

Co to jest Sieć Rzeczna

DefinicjaSIEĆ RZECZNA: mechanizm wszystkich naturalnych cieków wodnych danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej:1) promienisty - rzeki wypływają ze wzniesienia we wszystkich kierunkach,2) dośrodkowy - rzeki zbiegają się w jednym punkcie, na przykład Wisła, Bug, Narew i Wkra ku Modlinowi,3) dendryczny - sieć rzeczna przypomina gałęzie drzewa, na przykład górny Niger,4) pierzasty - dopływy rzeki głównej ułożone są po obu jej stronach, równolegle do siebie i pod kątem ostrym do cieku głównego, na przykład Pad,5) równoległy - szereg dopływów spływa w jedną stronę, na przykład Missouri,6) kratowy - charakterystyczny dla gór rusztowych, z różnymi ciekami ułożonymi względem siebie prostopadle.Jednym z parametrów sieci rzecznej jest jej gęstość (łączna długość cieków na km2 powierzchni danego terenu)

Czym jest sieć rzeczna znaczenie w Słownik geografia S .