SIEDLKO co to jest
Definicja siedlisko co to jest. Czym jest środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu.

Co to jest Siedlisko

DefinicjaSIEDLISKO: biotop, habitat, w ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych definicja siedliska (ekotopu) obejmuje w pierwszej kolejności chemizm i uwilgotnienie gleby (edafotop) i klimat lokalny (klimatop). W ujęciu szerszym typ biocenozy i charakterystyczne warunki środowiska, gdzie żyje organizm (biotop). W danym siedlisku można wyróżnić tak zwany mikrosiedliska różnych gatunków, na przykład w poszczególnych częściach zbiornika wodnego żyją różne gatunki ryb. Przykłady siedlisk: potok górski (siedlisko pstrąga), skały (siedlisko roślinności górskiej), ocean (siedlisko rekinów)

Czym jest Siedlisko znaczenie w Słownik geografia S .