SOLIFLUKCJA co to jest
Definicja soliflukcja co to jest. Czym jest obszarach o klimacie zimnym, w warunkach.

Co to jest Soliflukcja

DefinicjaSOLIFLUKCJA: jeden z mechanizmów morfologicznych modelujących stoki w obszarach o klimacie zimnym, w warunkach peryglacjalnych (obszary polarne, wysokie góry). Bazuje na wolnym (do kilku cm na rok) pełzaniu wierzchniej warstwy gruntu. Soliflukcja sprzyja sezonowe rozmarzanie powierzchniowej warstwy zwietrzeliny, która silnie nasączona wodą "ślizga się" po głębszej warstwie nadal zamarzniętej. Istotną rolę odgrywa także działalność lodu włóknistego, sprzyjającego przemieszczaniu okruchów zwietrzeliny w dół stoku i częste zmiany temperatury, powodujące wielokrotnie naprzemienne odmarzanie i zamarzanie gruntu

Czym jest soliflukcja znaczenie w Słownik geografia S .