STAN WODY co to jest
Definicja stan wody co to jest. Czym jest poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu.

Co to jest Stan Wody

DefinicjaSTAN WODY: wysokość zwierciadła wody w cieku albo zbiorniku mierzona poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu odniesienia (tak zwany rzędna zera wodowskazu). Stan wody podaje się w jednostkach długości, na przykład w cm

Czym jest stan wody znaczenie w Słownik geografia S .