STREFOWOŚĆ co to jest
Definicja strefowość co to jest. Czym jest środowiska przyrodniczego na kuli ziemskiej, polegająca.

Co to jest Strefowość

DefinicjaSTREFOWOŚĆ: strefowość środowiska, jedna z głownych właściwości środowiska przyrodniczego na kuli ziemskiej, polegająca na stopniowym zmienianiu się jego cech wraz ze zmianą szerokości geograficznej. Kluczową powodem strefowości jest zróżnicowane nagrzewanie różnych miejsc kuli ziemskiej poprzez Słońce. Definicja strefowości dotyczy zarówno całego środowiska (strefowość geograficzna, strefowość krajobrazowa), jak i poszczególnych jego komponentów (klimatu, roślinności, gleb, świata zwierzęcego) i poszczególnych cech (na przykład strefowość mechanizmów morfogenetycznych). Podział i rozmieszczenie poszczególnych stref na kuli ziemskiej opisano pod hasłem Ziemia

Czym jest strefowość znaczenie w Słownik geografia S .