SZAROZIEMY co to jest
Definicja szaroziemy co to jest. Czym jest roczne sumy opadów 300-500 mm), na obszarach pokrytych.

Co to jest Szaroziemy

DefinicjaSZAROZIEMY: gleby powstające w warunkach gorącego, suchego klimatu (roczne sumy opadów 300-500 mm), na obszarach pokrytych skąpą roślinnością niskotrawiastych sawann, stepów i półpustyń. Dostarczana na powierzchnię gleby materia organiczna ulega w takich warunkach szybkiemu rozkładowi, który nie sprzyja gromadzeniu się próchnicy. Spora zawartość związków węglanowych, odczyn zasadowy (pH 7,5-8,5). W słabo zróżnicowanym profilu odznacza się szary poziom próchniczny, przechodzący w jasnoszarą warstwę, a na głębokości 60 cm w węglanowy poziom iluwialny. Poniżej na głębokości 180-300 cm występuje warstwa gipsu. W zależności od zawartości próchnicy szaroziemy podzielone są na: ciemne (2,5-4%), typowe (1,5-2,5%) i jasne (1-1,5%). Mimo niewielkiej zasobności w składniki pokarmowe, odpowiednie zabiegi agrotechniczne (nawożenie, nawadnianie) umożliwiają uprawę zbóż, bawełny i in. roślin. Szaroziemy zajmują spore przestrzenie na obszarach Afryki, Australii i środkowej Azji

Czym jest szaroziemy znaczenie w Słownik geografia S .