SZKIERY co to jest
Definicja szkiery co to jest. Czym jest momencie plejstocenu. Szkiery stanowią wystające z wody.

Co to jest Szkiery

DefinicjaSZKIERY: niewielkie wysepki przybrzeżne na obszarach zlodowaconych w momencie plejstocenu. Szkiery stanowią wystające z wody wyższe części ogładzonych poprzez lądolód mutonów. Występują raczej na Morzu Bałtyckim, w pobliżu wybrzeży Szwecji i Finlandii (wylot Zatoki Botnickiej i Zatoki Fińskiej), tworzą archipelagi licznych (rzędu kilku tys.) skalistych wysepek, regularnie pozbawionych pokrywy roślinnej i gleby. Wybrzeże, któremu towarzyszą liczne szkiery, tworzy odrębny typ wybrzeża szkierowego

Czym jest szkiery znaczenie w Słownik geografia S .